Değer İçin Tasarım (Design to Value)

Standart Seviye

Amaç:

Yapılan yatırımdan maksimum verim alabilmek için maliyetleri düşürürken değeri maksimize etmenin yollarını öğrenmek

İçerik:

  • Problemi Çerçevelemek
  • Veri Toplama ve Analiz
  • Müşteriyi Anlamak
  • Fikir Geliştirme
  • Prototipleme ve Test
  • DTV Stratejisi Geliştirme

Hedef Kitle:

Kurumlar ürün geliştirme, iş geliştirme, ürün tasarımı, kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı konularında çalışanlar

Süresi:

12 Saat

İletişim Formu