Dijital Liderlik ve Teknolojik Yetkinlikler

Amaç:

Dijital dönüşümün merkezindeki dijital liderlik için gerekli teknik beceriler hakkında farkındalığımızı artırarak, somut bir yol haritası sunmak

İçerik:

 • Yeni teknolojiler tarihi
 • Dijital Dönüşüm kavramı
 • Yıkıcı güç olarak dijitalleşme
 • «Dijital Liderlik» kavramı
 • Dijital Liderlik becerileri
 • Dijital Lider’in teknolojik yetkinlikleri
  • Veri analitiği & İş Zekası
  • Siber Güvenlik
  • Yapay Zeka
  • Sanal iletişim
  • Proje yönetimi
  • Sosyal medya
  • Dijital okuryazarlık
  • Temel kodlama & algoritma
 • Dijital Liderlik gelişim planı

Hedef kitle:

Şirketlerin her kademesindeki yöneticiler ve dijital dönüşüm projelerinde yer alan çalışanlar

Süresi:

6 Saat

İletişim Formu