İş Analizi 101

Eğitimin Amacı:

İş analisti ve iş analizi hakkında temel bilgileri uluslararası geçerliliği olan yöntemler ve kuralları öğrenmek eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.

Eğitimin Tanımı:

Son günlerde sıkça duyduğumuz "İş Analisti" kelimesi 2005 yılından sonra yükselen bir değer olarak hayatımıza girmiştir. Bu yıllarda ardı ardına kurulan Bilişim/Teknoloji şirketleri başta banka, sigorta ve telekomünikasyon olmak üzere tüm sektörlerde yoğun olarak iş analisti pozisyonları açmış ve bu açıklarını kapatmaya çalışmıştır. Yıllar içinde artan iş analisti sayısı sonucunda da analiz sektöründe kurum ya da geleneksel yöntemler terk edilerek, tüm dünyada kullanılan adımlar takip edilmeye başlanmıştır.

İş Analistliği, sektörler üzerinde bir birimdir. Analitik düşünme becerisine sahip olan ve BABOK kurallarına uyan her analist her hangi bir sektör hakkında kısa sürede fikir sahibi olabilir ve sektörü-alt sektörleri analiz edebilir.

İş Analistleri günümüzde “Business Analyst” ve “IT Business Analyst” olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Eğitimimizde, analiz dünyasına IT Business Analyst perspektifi ile bakmaya ve bu dünyanın temel bilgileri üzerinde duracağız. Analistlerde olması gereken "Analitik düşünce", "BlackBox ve WhiteBox" düşünce yapılarını irdelemeye ve BABOK kurallar bütünlüğü içinde talep yönetimi, domain modelleme, analiz teknikleri ve analiz dokumanı hazırlama yöntemlerini anlatacağız.

Hedef Kitle:

Kariyer hedefi olarak iş analistliğini düşünen üniversite öğrencileri ya da genç profosyoneller, başlangıç seviyesindeki iş analistleri ya da bu mesleği geleneksel ve kulaktan duyma bilgiler yerine uluslararası geçerliliği olan metodoloji dili ve yöntemleri ile öğrenmek isteyen herkes eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 

Eğitimin Alt Başlıkları:

1-) IIBA İş Analizi Yaklaşımı

- İş Analizi Nedir ?

- İş Analisti Kimdir ?

- BT İş Analisti/IT İş Analisti farkları

- Analitik Bakış Açısı

- Blackbox-Whitebox bakışları

2-) İş Analizi Temel Kavramları

- Değişim

- İhtiyaç

- Çözüm

- Paydaş

- Değer

- Ortam

- Mikro-Makro Çevre

3-) Gereklilik Analizi

4-) Paydaş Analizi

5-) Analistin Yol Haritası

6-) Domain Modelleme Nedir ?

7-) İş Analizi Bilgi Alanları

8-) İş Analizi Teknikleri

 

Eğitmen Hakkında:

Bulut Yardımcı, 1984, İstanbul doğumludur. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde ve Yüksek Lisansını da Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yapmıştır. 2012 yılında Citibank Londra’ya bağlı olarak EMEA bölgesinde iş analisti olarak görev yapmıştır. 2015 yılında bir danışmanlık şirketinde “Senior Business Analyst” olarak çalışmaya başlamış ve yerel bir kaç banka için Temel Bankacılık ve Krediler projelerinde iş analisti olarak görev almıştır. 2016 yılından itibaren Türkiye’nin en köklü bankalarından birinde Uzman İş Analisti olarak görevime devam etmektedir.

Bulut Yardımcı

Bulut Yardımcı

Bulut Yardımcı, 1984, İstanbul doğumludur. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde ve Yüksek Lisansını da Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yapmıştır. 2012 yılında Citibank Londra’ya bağlı olarak EMEA bölgesinde iş analisti olarak görev yapmıştır. 2015 yılında bir danışmanlık şirketinde “Senior Business Analyst” olarak çalışmaya başlamış ve yerel bir kaç banka için Temel Bankacılık ve Krediler projelerinde iş analisti olarak görev almıştır. 2016 yılından itibaren Türkiye’nin en köklü bankalarından birinde Uzman İş Analisti olarak görevime devam etmektedir.