ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR?

Buhar motorundan buhar makinesine geçiş, buharın gerçek gücünü insanlığın hizmetine sunmuştur. Böylece buhar ile yönlendirilen devasa araçlar ENDÜSTRİ kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Endüstri kavramının ilk defa şekillendiği ve 50 yıl süren döneme Endüstri 1.0 diyoruz.

Endüstri 2.0, 19. Yüzyılın başında, ELEKTRİK GÜCÜNDEN faydalanmaya başlamamız ile ortaya çıkmış ve yaklaşık 200 yıl sürmüştür. Bu dönemde, günlük yaşantımızda yoğun olarak kullandığımız televizyon, bilgisayar, cep telefonu, internet gibi teknolojik ürünler ortaya çıkmıştır.

20. yüzyılın sonunda başlayıp 2010’a kadar yaklaşık 40 yıl sürmüş döneme Endüstri 3.0 diyoruz. Bu dönemde, bilgi teknolojilerinin üretim süreçlerinde yer aldığını ve OTOMASYON kavramının hayatımıza girdiğini görüyoruz. Ortaya çıkan en önemli gelişme ve icatlar; akıllı telefonlar, Mars’a uzay mekiği gönderimi ve süper bilgisayarlar diyebiliriz.

2010’larda başlamış ve önümüzdeki birkaç yıl daha etkisini sürdüreceği öngörülen içinde bulunduğumuz döneme Endüstri 4.0 diyoruz.

Endüstri 4.0’ı; birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir kavram olarak tanımlayabiliriz.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir takım yeni teknolojiler ve iş modelleri söz konusu. Az sonra bahsedeceğimiz tüm bu teknolojilerin son yıllarda hızlıca gelişmesinin sebebinin, mobil internetin hızlanması ve bunun sonucu olarak da artan müşteri beklentileri olduğunu söyleyebiliriz.

Konuyla ilgili detaylı video için tıklayınız.