Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm

Amaç:

Endüstri 4.0 gerçeğinin ve dijital dönüşüm felsefesinin tüm boyutlarıyla anlaşılmasını sağlamak

İçerik:

 • Endüstri 4.0
  • Genel değerlendirme
  • Temel kavramlar
  • Stratejiler
  • Temel uygulamalar
 • Dijital Dönüşüm
   • Temel teknolojiler
   • Dijital müşteri
   • Dijital iş modelleriİçerik

Hedef kitle:

Şirket yöneticileri ve yönetici adayları

Süresi:

5 Saat

İletişim Formu