FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (FRM) SINAVI HAKKINDA

GARP (Global Association of Risk Professionals) tarafından her sene Mayıs ve Kasım aylarında düzenlenen bir sınavdır.

  • Tarih: 21.09.2017

FRM sertifikası dünya çapında risk yönetimi konsundaki en prestijli sertifika programı konumunda. Her yıl binlerce kişinin katıldığı sertifika programı hem dünyede hem de ülkemizde işverenlerce de önemli bir yetkinlik göstergesi olarak kabul edilmekdte. FRM sertifikası ile ilgili bazı bilgiler şöyle:

  • Düzenlenmeye başlandığı 1997 yılından bu yana FRM sınavına 150,000’den fazla kişi kayıt yaptırmıştır.
  • 2014 yılındaki sınavda 923 şirketin 5 veya daha fazla çalışanı sınava kayıt yaptırmıştır.
  • 2013 yılındaki sınavda 38 şirketin 100 veya daha fazla çalışanı sınava kayıt yaptırmıştır.
  • 2014 yılındaki sınavda 11 şirketin 250 veya daha fazla çalışanı sınava kayıt yaptırmıştır.
  • 2014 yılındaki sınavda 350’den fazla farklı üniversitenin mezunları sınava kayıt yaptırmıştır.
  • Mayıs 2014 FRM sınavına katılanların %90’ı çalışma arkadaşlarına sınava katılmalarını önermektedir.
  • Halihazırda dünya çapında toplam 30,000’den fazla FRM sertifikalı çalışan bulunmaktadır.

FRM Programı her biri dört saatten oluşan iki aşamalı bir sınavdan oluşmakta. Sınavlardan ilki her yıl Mayıs ayında, ikincisi ise Kasım’da yapılmakta. Aynı anda iki sınava birden girmek mümkün. Ancak bu durumda, sınavlardan her hangi birinden geçer not alınmaması durumunda, bir sonraki sefer yine her iki sınava birden katılmak gerekiyor. Bu nedenle katılımcıların çoğu iki sınava farklı tarihlerde giriyor. Sınavların toplamda 4 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyor. Sınavı geçme oranı ilk aşama için %50, ikinci aşama için %60 civarındadır.

İki aşamalı sınava ilişkin özet bilgiler şöyle: 

Aşama IAşama II
Ana Odak NoktasıRisk yönetimine ilişkin temel kavramlar ve araçlarİlk aşamda öğrenilen kavram ve araçların uygulanması,temel risk türleri ile ilgili daha detaylı bilgiler
Konu BaşlıklarıFoundations of risk management conceptsQuantitative analysisFinancial markets and productsValuation and risk modelsMarket risk measurement and managementCredit risk measurement and managementOperational and integrated risk managementRisk management and investment managementCurrent issues in financial markets
Sınav FormatıÇoktan Seçmeli SorularÇoktan Seçmeli Sorular
SorularEşit Ağırlıklı 100 SoruEşit Ağırlıklı 80 Soru
Sınav Süresi4 Saat4 Saat

FRM Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

FRM sınavı katılımcıları arasında yapılan bir ankette, katılımcıların sınava hazırlık için ortalama 240 saat çalıştıkları tespit edilmiş. Tabi bu süre kişiye göre değişebilmekte. Ankette elde edilen değerler de “100 saatten az” ile “400 saatten fazla” arasında değişiyor. Ancak finans sektöründe halihazırda çalışmakta olan birinin hem işyerindeki bilgi seti hem de üniversitede elde ettiği bilgiler dolayısıyla bahsedilen ortalama sürelerden daha az bir süreye ihtiyaç duyabilmesi mümkün.

Halihazırda çalışan adaylar için FRM sınavına hazırlık konusunda en kritik konu yeterli vakiti ayırabilmek. FRM sınavı kapsamının oldukça geniş olduğu dikkate alındığında, çalışan adaylar için konuların hızlı bir şekilde öğrenilmesi, çok sayıda test sorusunun çözülmesi ve testlerde yeterli başarı gösterilemeyen konularda hızlı bir şekilde destek alınarak öğrenim sürecinin tamamlanması önem arz etmekte.

Bu kapsamda çalışan adaylara iki önerimiz şöyle:

  • Sınava hazırlık konusunda özet bilgiler ve çok sayıda test sorusu içeren eğitim setlerinden (örneğin Schweser) faydalanılması. Bu setler, kısıtlı zaman içerisinde sınavda en yüksek puanı almaya odaklandıkları için toplam çalışma zamanını oldukça azaltabilmeklerdir.
  • Erkmen Danışmanlık tarafından düzenlenen eğitim programı ile adaylar her bir konuyu hızlı bir şekilde tekrar edebiliyor, örnek sorular üzerinden sınav pratiği yaparak  sormak istedikleri konuları derste detaylı bir şekilde öğrenebiliyor. Bu eğitim programı, toplam çalışma süresini önemli ölçüde kısaltıyor ve sınav başarısının önemli ölçüde artırmasına büyük katkı sağlıyor.