değişen teknolojiye uygun iş geliştirme
PROJE YÖNETİMİ

Kurumsal firmalar için gerçekleştirdiğimiz yeni teknoloji projelerinde, amaca uygun şekilde planlaması, organizasyonu, tüm ihtiyaçların tedariki ve yönetimi konusunda aktif rol almaktayız.

Proje yönetimi kapsamında şu çalışmaları yapıyoruz:

Birçok işletme stratejik hedeflerine ulaşmak için teknoloji yatırımı yapmakla beraber zaman zaman istediği sonucu alamıyor. Bu konuda doğru sonuca ulaşabilmek için nereden, nasıl başlaması gerektiğini, ne kadarlık yatırıma ihtiyacı olduğunu tam anlamıyla planlamakta zorlanıyor.

Diğer taraftan, yazılım projelerinde projenin başarısı, yazılımın kalitesinden çok uyarlama ve eğitim hizmetlerinin kalitesine ve sürekliliğine bağlıdır. Etkin proje yönetiminin önemi burada ortaya çıkıyor.

Geleneksel olarak yönetilen ve mevcut iş süreçlerini modern yöntemlere göre değiştirmek isteyen kurumların ve kuruluşların, birlikte gerçekleştirdiğimiz yeni teknoloji projeleri ile stratejik katma değer elde etmesini amaçlıyoruz.

Kurumların en önemli gider kalemlerinden biri olan Bilişim ve Teknoloji yatırımlarının fayda/maliyet analizi ve yaratacağı katma değerin kurumsal yönetişim ve kontrol odaklı süreç yönetimi ile ölçümlenmesinde ve şeffaf hale getirilmesinde destek oluyoruz, teknoloji-iş süreçlerinde risklerin yönetimi konusunda bilinçlenmesini sağlıyoruz, bilgi güvenliği konusunu kurumsal olarak ele alacak kontrol mekanizmalarını tetikliyoruz ve bu kapsamda yürütülen projelerde aktif rol oynayarak sistematik bir yönetim ve denetim tarzının uygulanmasını sağlıyoruz.

Danışmanlık kapsamında şu hizmetleri sunuyoruz:

Analiz

Mevcut teknolojik altyapınızın analiz edilmesi


Değerlendirme

Mevcut teknolojik altyapınızın ihtiyaçlarınız ve güncel teknolojiler doğrultusunda yenilenmesi konusunda yönlendirme; mobil ve bilgi teknolojileri konusunda yeni yatırımlarınız için ihtiyaç analizi


Strateji Oluşturma

Teknoloji bakış açısıyla orta ve uzun vadeli stratejilerinin geliştirilmesi; Web tabanlı teknolojilerin kullanımı ve e-ticaret fırsatlarının değerlendirilmesi

DANIŞMANLIK

Verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile kurumunuzun teknoloji yatırımlarından en verimli sonucu almasına yardımcı oluyoruz.