NESNELERİN İNTERNETİ (IOT)

80’li yılların başında çocuk olanlar, efsane Kara Şimşek dizisinden mutlaka etkilenmiştir. Daha genç izleyicilerimiz, Youtube’ta “Kara Şimşek” veya “Knight Rider” diye arama yaparlarsa, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır.

O dönemde daha internetin esamesi okunmazken, Kara Şimşek dizisinin baş aktörü Michael’in kolundaki saatten konuşarak bir arabayı yanına çağırmasını hayretler içerisinde izliyorduk. Hangi zekâ böyle bir hayali üretip film haline getirmişti? Bir kol saati ile bir arabanın iletişim kurması mümkün olabilir miydi?

İşte teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte, o günlerde hayal olan bu teknolojik seviyeye, bugün “Nesnelerin İnterneti” teknolojileri ile ulaşmış durumdayız.

Basit olarak anlatmak gerekirse, Nesnelerin İnterneti için, günümüzde kullandığımız cihazları birbirleriyle internet üzerinden haberleşebilir hale getirilerek, daha verimli, ekonomik, kolay ve yaşanabilir bir dünya yaratma çabası diyebiliriz. Nesnelerin İnterneti’nin İngilizcesi olan Internet of Things’in kısaltması yani IoT, bu teknolojiyi ifade etmek için yaygın olarak kullanılıyor.

Aslında yıllar önce internet üzerinden kameralar aracılığı ile bir yeri izleme teknolojisinde kamera ve ekranı birbirine bağlayarak başlayan, 2020 yılında ise yaklaşık 50 milyar cihazın sisteme bağlı olacağı tahmin edilen bir ağdan bahsediyoruz. Özellikle mobil teknolojilerin gelişimi ve internet hızının inanılmaz boyutlara ulaşmasıyla, sadece cihazların ağa ve birbirlerine bağlantılarından çok, bu cihazların zamanla bilgileri güncelleyerek öğrenir hale gelmesi mümkün olmaya başladı.

İşte artık yaşam tarzımızda bile köklü değişiklik yaratan asıl eğlenceli ve zevkli taraf da bu.

Internet neredeyse hayatımızdaki en önemli ihtiyaç. Dünya öyle bir farkındalık yaşıyor ki, nüfusunun neredeyse yarısı bugün internete erişebiliyor. Dolayısı ile inanılmaz hızlı bir şekilde öğrenerek uygulamaya geçebiliyoruz.

Konuyla ilgili detaylı video için tıklayınız.